27 Aralık 2020

Java Collections / Quene Interface

ile gökhan

Java’da quene(kuyruk) öğeleri işlemeden önce sıralamak için kullanılır. Aksi belirtilmedikçe, FIFO (ilk giren ilk çıkar) mantığıyla çalışır.

LinkedList‘i daha önce List interface yazımızda incelemiştik. LinkedList List özelliğinin yanı sıra Quene özelliği de gösterir. Quene interfacesini çift uçlu kuyruk özelliği ile göstermektedir. Çift uçlu kuyruk demek, sıranın hem önüne hem arkasına öğeler ekleyip, kaldırabilmemiz açısından normal bir kuyruktan farklıdır. Ancak çift uçlu bir kuyruk yapısında olması onu normal kuyruk yapısından daha verimsiz olmasına neden olur. Çift uçlu kuyruk için daha verimli bir yöntem arıyorsanız, ArrayDeque sınıfını kullanabilirsiniz.

boolean add(E e): Sıranın arkasına bir öğe ekler ve true döndürür ya da bir exceptionfırlatır.

E element(): Kuyruğun başındaki elemanı verir, ama onu kuyruktan atmaz, kuyruk boşsa exception fırlatır.

boolean offer(E e): Kuyruğun arkasına bir öğe ekler, başarılı olup olmadığını döndürür.

E remove(): :Kuyruğun başındaki elemanı verir ve onu kuyruktan atar. Eğer kuyruk boşsa exception fırlatır.

E poll():Kuyruğun başındaki elemanı verir ve onu kuyruktan atar. Eğer kuyruk boşsa null döndürür.

E peek():Kuyruğun başındaki öğeyi verir, ama onu kuyruktan atmaz. Kuyruk boşsa, null verir.

Queue<Integer> kuyruk = new LinkedList<>();
		System.out.println(kuyruk.offer(10)); //true, kuyruğa eleman ekler.
		System.out.println(kuyruk.offer(4)); //true, kuyruğa eleman ekler.
		System.out.println(kuyruk.peek()); // 10, kuyruğun başındaki elemanı verir.
		System.out.println(kuyruk.poll()); //10, kuyruğun başındaki elemanı verir ve o elemanı siler.
		System.out.println(kuyruk.poll()); //4,  kuyruğun başındaki elemanı verir o ve elemanı siler.
		System.out.println(kuyruk.peek()); // null, kuyrukta eleman kalmadı.