Java Collections / Quene Interface

Java’da quene(kuyruk) öğeleri işlemeden önce sıralamak için kullanılır. Aksi belirtilmedikçe, FIFO (ilk giren ilk çıkar) mantığıyla çalışır. LinkedList‘i daha önce List interface yazımızda incelemiştik. LinkedList […]

27 Aralık 2020

Java Collections / Set Interface

Set interfacesi ile Java’da yinelenen girişler engellenir. Tüm set interface implementasyonlarının ortak noktası kopyalara izin vermemeleridir. HashSet ve TreeSet adında iki tür set interface implementasyonundan […]

23 Aralık 2020

Java Collections / List Interface

Önceki yazımızda koleksiyonlara temel bir giriş yapıp, yaygın olan metodları incelemiştik. Şimdi Java Koleksiyonlarından ilki olan List interfacesini inceleyeceğiz. Bir list interface, yinelenen öğeler içeren […]

23 Aralık 2020

Java Koleksiyonlara Giriş, Yaygın Koleksiyon Metodları

Koleksiyon tek bir nesnede bulunan nesneler topluluğudur. Java Collections Framework, koleksiyonları depolamak için java.util’de bulunan bir sınıf kümesidir. Java Collections Framework’de dört ana interface bulunmaktadır. […]

22 Aralık 2020

Annotations ( Anotasyonlar)-2 Specific Annotation

Önceki yazıda kendimize ait bir anotasyonu nasıl oluşturabileceğimizden bahsetmiştik. Sırada Java’nın kendine ait olan anotasyonları var. Sırasıyla bunları ele alacağız. @Target Anotasyonu Kendi anotasyonumuzu oluşturğumuzda […]

20 Aralık 2020

Annotations ( Anotasyonlar)-1 Custom Annotation

Anotasyonların amacı; sınıflara, yöntemlere, değişkenlere ve diğer Java türlerine meta data özniteliklerini atamaktır. Anotasyonlar aslında bir interface gibi işlev görürler. Arayüzler sadece sınıflara uygulanabilirken, anotasyonlar […]

19 Aralık 2020

Local Class & Anonymous Class

Local Class Nested class türlerimizden bir diğeri local classlardır. Local classlar bir metot içerisinde tanımlanırlar ve metot sonlandığında kapsam dışına çıkarlar. Local değişkenler gibi, local […]

10 Aralık 2020

Static Nested Class

Bir önceki yazıda Inner classlar incelenmişti. Sırada ikinci nested class türümüzü olan Static Nested Class konusunu inceleyeceğim. Static Nested Class, üst sınıfın üye düzeyinde tanımlanan […]

9 Aralık 2020

Nested Class

Nested class (iç içe geçmiş sınıf) başka bir sınıf içerisinde tanımlanan bir sınıftır. Nested class, tek bir yerde kullanılan sınıfları mantıksal olarak gruplamaya yarar. Bir […]

9 Aralık 2020

Java Enum Kullanımı

Haftanın günleri , yılın ayları vb. gibi sonlu değer kümesine sahipsek Java’da enum kullanımı yaygındır. Enumlar sabit bir değerler kümesi gibidir. Enum içerisinde tanımlanmış değerler […]

29 Ekim 2020